Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Misszió

A más biogeográfiai régióból érkező jövevényfajok megtelepedése és térhódítása napjaink egyik nagy kihívása. Az újonnan megjelenő fajok jelentős ökológiai változásokat okozhatnak, sokszor súlyos társadalmi, gazdasági és természetvédelmi problémákat idézhetnek elő. Az invázió folyamata az elmúlt évszázadban felgyorsult, hiszen a globális kereskedelem, az utazás, a változó klíma kedvez az új növény és állatfajok megjelenésének és megtelepedésének. Az inváziós fajok hazánkban is jelentős természetvédelmi, társadalmi és gazdasági problémákat okoznak. Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium részeként működő Invázióbiológiai Divízió fő küldetése, hogy a jövevényfajok általi tényleges fenyegetettség felmérésére és kezelésére kidolgozzon egy egységes ökológiai keretrendszert, és tudományos eredményekre támaszkodva a hatékony gyakorlati megoldásokra vonatkozó javaslatokat tegyen. Az Invázióbiológiai Divízió egy egységes koncepció mentén kívánja megérteni az inváziós fajok megtelepedésének és térhódításának ökológiai okait és következményeit. A program fő célja, hogy kiemelten a természetvédelmi, gazdasági vagy társadalmi szempontból kulcsszerepet játszó fajokra fókuszálva, i) dokumentálja és folyamatosan monitorozza a hazai megjelenést és terjedést, ii) megértse az invázió mögött álló mechanizmusokat, iii-iv) feltárja az invázió különböző szinten érvényesülő ökológiai, társadalmi és gazdasági hatásait, v) előrejelezze az invázió folyamatait, és vi) módszereket teszteljen és fejlesszen az invázió elleni gyakorlati védekezésre.

A projektről további információk az Ecolres.hu oldalán »

Feladataink

Az inváziós fajok hazai megjelenésének és terjedésének dokumentálása és térképezése

Nagy tér- és időbeli lefedettségű bemeneti adatok nélkülözhetetlenek az inváziós folyamat megértéséhez, hatás-elemzéshez, előrejelzéshez és adaptív védekezési stratégiák kidolgozásához szükségesek. Az Invázióbiológiai Divízió számos tudományterület módszereinek széles skáláját alkalmazza (citizen science térképezés, terepi mintavétel, taxonómiai identifikáció, genetikai szűrés, regionális adatbázisok elemzése) a terjeszkedési és inváziós eseményeket dokumentálására.

Az invázió folyamatának megértése

Az terjeszkedés és az invázió egyes lépéseinek megértése nélkülözhetetlen a hatások megértéséhez, az invázió előrejelzéséhez és védekezési stratégiák kidolgozásához. Invázióbiológiai Divízióban integráltan vizsgáljuk a fajok terjedési sikerét meghatározó morfológiai, fiziológiai és életmenet jellegeket és inváziós útvonalakat.

Az invázió ökológiai hatásai

Az inváziós fajok életközösségekre és komplex ökológiai kapcsolatokra gyakorolt hatásait többfajos rendszerekben, terepi és kísérletes vizsgálatokban teszteljük. Kiemelt kutatási terület az invázió ökoszisztémák rezisztenciájára és ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatásainak megértése.

Az invázió társadalmi és gazdasági hatásai

Az invázió társadalmi és gazdasági hatásainak tudományos megértése nélkülözhetetlen a káros következmények elleni védekezési stratégiák kialakításához. Az érintett szakmai szereplőkkel közösen vizsgáljuk az invázió mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási hatásait, növény-, állat- és humánegészségügyi vonatkozásait.

Az invázió folyamatainak előrejelzése

Invázióbiológiai Divízió egyik célja, hogy megbízható előrejelzéseket tegyünk az invázió bekövetkezésére és az azt követő, ökoszisztémákat érintő folyamatokra. Ehhez olyan új technológiákat fejlesztünk, melyek prediktív modellek, mesterséges intelligencia és molekuláris módszerek segítségével előrejelzik és azonosítják a kritikus inváziós eseményeket.

Az invázió elleni gyakorlati védekezés

Tekintettel az invázió jelentős ökológiai, társadalmi és gazdasági hatásaira, stratégiai fontosságú, hogy kialakítsuk az invázió elleni gyakorlati védekezés rendszerszintű koncepcióinak alapjait. Munkánk során kidolgozunk egy Magyarországra optimalizált kockázatbecslő módszert, új, innovatív módszereket tesztelünk inváziós növényfajok elleni védekezésre, illetve finomhangoljuk az ismert eljárásokat.