Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

A növényi invázió és a fragmentáció közvetett hatásai az őshonos növényekre és a gyepi ízeltlábúakra

A növényi invázió és az élőhelyek feldarabolódása szinte minden ökoszisztémában káros hatással van a biológiai sokféleségre. Kutatásunkban feltártuk a selyemkóró (Asclepias syriaca) inváziójának közvetlen és közvetett hatásait a növények és az ízeltlábúak biológiai sokféleségre. Vizsgálatunkhoz kijelöltünk 30 különböző méretű magyarországi erdőssztyepp-fragmentumot. Mindegyiken mintát vettünk a selyemkóró által elözönlött és egy kontrol területről. Feljegyezük a vegetáció szerkezetét, megmértük a hőmérsékletet és a talajnedvességet, és adatokat gyűjtöttünk különböző ökológiai szerepeket betöltő az ízeltlábúakról fragmentumok elözönlött és kontrol területein. Így vizsgáltuk a növényeket, méheket, nappali lepkéket, viráglátogató darazsakat és legyek, poloskákat és pókokat.

A hőmérséklet és a talajnedvesség alacsonyabb volt az inváziós területen, mint a kontrol területen. A selyemkorónak pozitív hatása volt a növényfajok gazdagságára és a virágok denzitására. Elsősorban az invázió közvetett hatásait találtuk az ízeltlábúakra az élőhely mikroklimatikus jellemzőinek és a táplálékforrások megváltozásán keresztül. A beporzók pozitívan reagáltak az őshonos virágok mennyiségére, így a selyemkóró közvetve pozitívan befolyásolta a beporzókat. Hasonlóképpen, magasabb poloska fajszámot találtunk az inváziós területeken, mint a kontrollterületeken, mivel a poloskák fajgazdagsága is nőtt az őshonos növényfajok diverzitásának növekedésével. A ragadozókra pozitívan hatott az összetett vegetáció-szerkezet, a magasabb talajnedvesség és az alacsonyabb hőmérséklet. Továbbá, a növekvő fragmentumméret erős negatív hatással volt a pókok fajgazdagságra a kontrol területeken, de nem volt hatása a selyemkórós területeken. A gyepi specialista pókok érzékenyebbek a fragmentum méretére, mint a generalisták, míg a generalista pókfajok inkább az invázióra reagáltak érzékenyen.

A selyemkóró generalista fajokra gyakorolt pozitív hatása hosszú távon homogenizálhatja a közösségeket. A selyemkóró terjedési sikere és denzitása a fragmentációval nőhet, ezért javasoljuk az inváziós növények eltávolítását a kisebb élőhelyfragmentumokból az őshonos élővilág megőrzése érdekében. A generalista fajok vizsgálata és az invázió közvetett hatásainak feltárására elengedhetetlen az inváziós növényi jelenlét hatásának megértéséhez.

A kutatás az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divízió kutatási programjának részeként, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az RRF-2.3.1-21-2022-00006 számú projekt támogatásával valósult meg.