Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Az inváziós növényfajok visszaszorítása gyeprestauráció során: a magvetés időzítése kulcsfontosságú

A magvetéses gyeprekonstrukciónál az időzítés, valamint az elvetett magok mennyiségének és arányának helyes megválasztása kulcsfontosságú. Az Ökológiai Kutatóközpont kutatása arra kereste a választ, hogy a magkeverékek komponenseinek vetését hogyan érdemes időzíteni a gyepi fajok legsikeresebb megtelepedése és az inváziós fajok hatékony visszaszorítása érdekében. A magkeverékek gerincét általában a füvek adják: a gyep mátrixát ezek a fajok alkotják, valamint jelentős szerepük van a gyomosodás megakadályozásában. A tájléptékű élőhelyrekonstrukciós projekteknél sokszor nincs lehetőség nagy területen diverz magkeverékek vetésére, mivel sokszor nem áll rendelkezésre a kellő mennyiségű, megfelelő fajösszetételű magkeverék. A kialakult fajszegény, zárt gyepekben a rekonstrukció későbbi fázisaiban a kísérőfajok megtelepítése és az inváziós fajok visszaszorítása további erőfeszítéseket és többletmunkát igényel.

Jelen kísérletben egy 20 szárazgyepi fajból álló diverz magkeverék, valamint a fűmagok (veresnadrág csenkesz – Festuca pseudovina) vetését kombinálták a ’Lendület’ Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport kutatói. Tesztelték, hogy a kialakult növényközösségek összetétele hogyan változik attól függően, hogy a fűmagvetéssel egyszerre, vagy az azt követő 1., 2. vagy 3. évben vetették el a kétszikű kísérőfajokat.

A kutatás rámutatott, hogy a gyeprekonstrukció korai fázisaiban befektetett nagyobb munkamennyiség megtérül, és sikeresebb végkimenetelhez vezet. Az eredmények alapján a legjobb megoldás az, ha a fűmagvetéssel egy időben vetjük el a kísérőfajok magjait is. Ezekben a parcellákban volt a legnagyobb a kialakult gyepek diverzitása, itt volt a legkisebb a gyomosodás mértéke és az inváziós fajok borítása és itt telepedtek meg a legsikeresebben a kísérőfajok. A kutatás eredményei alapján a leginkább költségkímélő és leghatékonyabb módszer az, ha a fűmagvetéssel egy időben, a rekonstrukció elején történik a diverz magkeverék vetése is.

A közlemény első szerzője, Kiss Réka az eredmények elismeréseként elnyerte az MTA Környezetvédelmi Ifjúsági Díját.

 

Publikáció:

Kiss, R., Deák, B., Tóth, K., Lukács, K., Rádai, Z., Kelemen, A., Miglécz, T., Tóth, Á., Godó, L., Valkó, O. (2022). Co-seeding grasses and forbs supports restoration of species-rich grasslands and improves weed control in ex-arable land. Scientific Reports 12: 21239. Doi: 10.1038/s41598-022-25837-4

A kutatás az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divízió kutatási programjának részeként, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az RRF-2.3.1-21-2022-00006 számú projekt támogatásával valósult meg.