Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Hogyan alkalmazhatóak a „citizen science” adatok tudományos kérdések megválaszolására?

A Szúnyogmonitor csoport új tanulmányában modell alapú megközelítéssel igazolta, hogy a lakosság közreműködésével gyűjtött úgynevezett “citizen science” adatok jól használhatók tudományos következtetések levonására.

A “citizen science” vagy közösségi tudomány alatt olyan tudományos kutatásokat értünk, amelyek bevonják a társadalmat a rövidebb-hosszabb tudományos projektekbe, és ily módon képesek hatékonyan, nagy mennyiségű adatot gyűjteni, illetve a tudomány és a nyilvánosság egészét aktív módon összekapcsolni. A csoport által életre hívott Szúnyogmonitor program is ezen a megközelítésen alapul, a kutatók immáron ötödik éve kérik a civil lakosság közreműködését az inváziós csípőszúnyogok hazai elterjedésének térképezésében. Nem kérdés, hogy a program jól működik, hiszen évről évre egyre több szúnyog jelentés érkezik az ország legkülönbözőbb pontjairól, ezáltal egyre pontosabb képet kaphatnak a kutatók a hazánkban is megjelent inváziós fajok (Ázsiai tigrisszúnyog, Japán bozótszúnyog, Koreai szúnyog) országon belüli jelenlétéről. A tanulmányban, most mintegy 3000 beérkezett szúnyog jelentés taxonómiai igazolása után (a szúnyog fajok azonosítását követően) a kutatók megvizsgálták, hogy az így nyert adatok tükrözik-e a valóságot, azaz a keresett szúnyog fajok valós elterjedési mintázatát, illetve, hogy az adatok megbízhatóan felhasználhatók-e tudományos következtetés levonására. A jelentések alapján generált, egyes fajok jelenlét/prevalencia adatain alapuló előfordulásának tér-időbeli mintázatát összevetve a kutatók által közvetlen terepi monitoring során gyűjtött információkkal azt az eredményt kapták, hogy a jelentésekre épülő térképek jól egyeznek a hagyományos csapdázási protokollokkal végzett, közvetlen terepi mintavételezés eredményeivel.

Figyelembe véve a mintavételezésbe fektetett erőfeszítéseket mértékét is, a bejelentések jól használhatók biológiai kérdések megválaszolására és tudományos következtetések levonására az inváziós csípőszúnyogok elterjedéséről. Mindez jelentősen hatékonyabbá teheti a szúnyogok országos monitorozását, ami kiemelten hasznos a szúnyoggyérítési programok és a járványügyi kockázat felmérése szempontjából is.

Publikáció:

Garamszegi, L., Kurucz, K., Soltész, Z. Validating a surveillance program of invasive mosquitoes based on citizen science in Hungary. JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY (2023)

A kutatás az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divízió kutatási programjának részeként, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az RRF-2.3.1-21-2022-00006 számú projekt támogatásával valósult meg.