Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Evolúciós Ökológia Kutatócsoport

Kutatásaink elsődleges küldetése az inváziós csípőszúnyog fajok (jelen lévő és esetlegesen újonnan megjelenő) magyarországi elterjedésének vizsgálata, és az ezen elterjedést befolyásoló környezeti tényezők megértése, továbbá az invázió folyamatának ökológiai következményeinek feltárása és a további terjedés előrejelzése. Magyarországon az elmúlt évtizedben három inváziós csípőszúnyog faj jelent meg: a tigrisszúnyog (Aedes albopictus), a japán bozótszúnyog (Aedes japonicus) és a koreai szúnyog (Aedes koreicus). E fajok nagymértékben különböznek abban, hogy populációik hol és mikor telepednek meg jelentős egyedszámmal, így a kutatás egyik fő célja az, hogy feltárja mely biotikus és abiotikus tényezők befolyásolják ezen előfordulási sajátosságokat, és ezek alapján mely területeken várhatjuk e fajok felbukkanását. A kutatásunk másik fő célja, az inváziós fajok vektor szerepének vizsgálata, mivel a csípőszúnyogok a vérszívás során különféle kórokozókat is képesek terjeszteni. Az inváziós fajok több, köz- és állategészségügyi szempontból is veszélyes vírus terjesztésére képesek, így kiemelten fontos, hogy elkülönítsük, hogy e potenciális vírusterjesztési képességből milyen fertőzési láncolatok alakulnak ki ténylegesen a magyarországi élőhelyeken. Az invázió ökológiai hátterének megértése mellett, kutatási eredményeink nélkülözhetetlen alapadatokat adnak majd az epidemiológia elemzésekhez, és nagyban segítik a gyakorlati védekezés (szúnyogírtás) stratégiájának kidolgozását.

szunyog

Partnerek