Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport

A növény-beporzó rendszerek rendkívül fontos szerepet játszanak a legtöbb szárazföldi ökoszisztémában és a mezőgazdaságban is. Mindeközben egyre több vizsgálat számol be a beporzó rovarok drasztikus csökkenéséről, melynek egyik oka táplálékforrásaik elérhetőségének változása. Az invázió a biodiverzitás csökkenés öt legfontosabb oka közé tartozik. Az inváziós növényfajok jelentős hatással vannak a beporzó rovarokra is, elsősorban élőhely átalakító képességük, valamint virágaikból elérhető nektár- és pollenforrásaik miatt. Számos korábban értékes méhlegelő növényfaj visszaszorulását, valamint újak, köztük inváziós (a méhészek számára fontos) fajok megjelenését tapasztalhatjuk az elmúlt évtizedekben. A virágokban gazdag élőhelyek (méhlegelők) változásainak egyik legjobb retrospektív adatközlői épp az agrártájban és természetközeli élőhelyeken dolgozó méhészek. Hagyományos ökológiai tudásuk megismerése segíthet a beporzó rovarokat sújtó folyamatok megértésében is.

Kutatásaink célja a növényi invázió beporzó közösségekre gyakorolt hatásának, új inváziós jelenségeknek, és a méhészek által méhlegelőként hasznosított különböző (pl. inváziós) növényfajok több érintett szektoron belüli szerepének a vizsgálata. Ehhez kiterjedt, a beporzó rovarközösségekre, talajfolyamatokra, vegetációs változásokra fókuszáló terepi vizsgálatokat végzünk, valamint társadalomtudományos módszerekkel feltárjuk a méhlegelők (köztük inváziós növényfajok) jelenlegi állapotát, múltbeli változásait és jövőbeli fejlesztési lehetőségeit.

selyemkoro

Partnerek