Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport

Kutatásaink központi kérdése az inváziós növényfajok terjedését befolyásoló tényezők megértése. A globális környezeti változások és a növekvő emberi mobilitás miatt az ember tekinthető a leghatékonyabb magterjesztő vektornak. A közlekedés, kereskedelem és turizmus révén emberi közvetítéssel távoli, egymástól elszigetelt régiók között is megvalósulhat a magok terjedése. Ezáltal mindennapi életünk során fontos szerepünk van az inváziós események dinamikájának alakításában. Terepi felmérések és laboratóriumi kísérletek segítségével azt vizsgáljuk, milyen környezeti tényezők, növényi jellegek és emberi viselkedésformák befolyásolják az inváziós fajok magjainak terjedését az emberi ruházat és a gépjárműforgalom által. Megelőzési és védekezési módszereket dolgozunk ki, melyek segítségével csökkenthető az inváziós fajok ember általi terjedésének üteme, valamint olyan élőhelykezelési és restaurációs módszereket tesztelünk, melyekkel hatékonyan visszaszoríthatóak a már megtelepedett inváziós növényfajok

seed-ecology

Résztvevő kutatók

Borza Sándor - PhD hallgató

Partnerek