Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport

A restaurációs kutatások során azt vizsgáljuk, hogyan lehet degradált élőhelyeken a természetes ökoszisztémákat helyreállítani. Ezen belül vizsgáljuk, hogy az inváziós növényfajok mennyire veszélyeztetik a helyreállítást, illetve milyen módszerekkel lehet őket a legjobban visszaszorítani. Hosszútávon monitorozzuk, hogy a különböző beavatkozások és a környező táj hogyan befolyásolja az inváziós fajok megtelepedését a restauráció során. Ez segít kiválasztani, hogy hol milyen módszereket alkalmazhatunk a helyreállításra, és ezen belül az inváziós fajok visszaszorítására. Üvegházi és terepi kisérletek segítésével azt is vizsgáljuk, hogy honos fajok magvetésével korlátozható-e egyes gyakori inváziós növényfajok megtelepedése és terjedése, és ebben mely tényezők játszanak fontos szerepet: Az özönfajokkal való hasonlóság? A nagyobb vetett magmennyiség? A korai vetés?

restoration

Résztvevő kutatók

Csonka Cseperke - PhD hallgató
Azal Abbas - PhD hallgató

Partnerek

  • Nemzeti Botanikus Kert
  • Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság - az inváziós növényfajok visszaszorítására végzett magvetéses terepi kísérletek a KNP Fülöpházi területén vannak
  • Long-Term Ecological Research Network - ezen belül az európai (eLTER) és a kiskunsági (Kiskun LTER) hálózaton belül egy restaurációs egység (Kiskun LTER REstoration Experiments) is működik a csoportunk vezetésével. 1995 óta nyomon követjük az inváziós növényfajok megtelepedését, terjedését és hatását a növénytársulások fajösszetételére restaurációs beavatkozásokhoz kapcsolódóan.