Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet – Növényevős kutatócsoport

A kutatócsoport feladata a növényevő/mindenevő emlősök inváziós jellegeinek értékelése terepi és laboratóriumi vizsgálatok alapján. Ennek során elsősorban a hazánkban idegenhonos nutria, illetve az őshonos, de erőteljes terjeszkedést mutató vaddisznó és gímszarvas kerül a középpontba. A célunk meghatározni, hogy a nutria milyen testi kondícióval, szaporodási mutatókkal rendelkezik, mi jellemzi a táplálékösszetételüket, illetve milyen az egyedek rokoni kapcsolata és genetikai hasonlósága más populációkkal. Kutatásainkban a vadászok által elejtett egyedek testméreteinek rögzítésével, a belső szervek (ivarszervek, gyomortartalom) vizsgálatával jutunk fontos adatokhoz, illetve DNS mintát is veszünk az állatokból. Terepi vizsgálatokat végzünk a vaddisznó túrásának hatásvizsgálatára, mérve a gyepterületek bolygatottságának mértékét, a túrások térbeli mintázatának változását az év során. Vizsgáljuk a túrás hatását a talaj minőségére, az invazív növényfajok előfordulására a talaj magbankban és a növényzetben, és más állatfajokra. Vizsgáljuk a vaddisznó, gímszarvas szerepét az invazív fajok magjainak terjesztésében. Meglévő terepi adatbázisainkból elemezzük, hogy a szelektív vadrágás milyen mértékben segíti elő egyes fajok terjeszkedését. Egy honlapfelületet is készítünk, ahol a nutria észleléseket rögzíthetik a megfigyelők. Az eredmények alapján javaslatokat adunk a helyes kezelési gyakorlatokra, a konfliktusok megelőzésére vonatkozóan.

mate-novenyevo-honlapra

Résztvevő kutatók

Natalia Pitta-Osses - PhD hallgató
Thabang Rainett Teffo - PhD hallgató

Partnerek