Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Őslakosok tájainak inváziós fertőzöttsége a világban

A biológiai inváziók egyre nagyobb kihívást jelentenek szerte a világban. Közben általánosan felismertté és elismertté vált, hogy az őslakos népek (Indigenous Peoples) területei kulcsfontosságú szerepet játszanak a biológiai sokféleség globális megőrzésében. Egyrészt tájhasználati módjaik sokszor természetbarátabbak mint a konvencionális tájhasználatok, másrészt területeik, a védett területekhez hasonlóan félreesőbb helyeken vannak, az urbanizációtól és a közlekedési infrastruktúrától távolabb esnek. Cikkünk, a világon először, azt vizsgálta, hogy az őslakos népek területeit milyen mértékben fenyegetik az inváziós fajok a világ többi tájához képest. Ehhez a korábban publikált globális térképünket használtuk. Számolásaink szerint átlagosan 30%-kal kevesebb az idegenhonos faj az őslakosok tájaiban, mint a világ más területein. Ha számolunk a mintavétel eltérő intenzitásával, a területek utaktól való távolságával, a főbb felszínborítási típusokkal stb., akkor a különbség ugyan csökken, de továbbra is szignifikáns marad. Azon ritka esetekben, amikor magasabb volt az inváziós fajok száma az őslakosok területein, ott okként a szomszédos, pl. városi területek felőli propagulum-nyomás volt feltételezhető.
Cikkünk egy cikksorozat része, amelyben azt vizsgáljuk, hogy az őslakos népek területei milyen mértékben járulhatnak hozzá a világ természeti örökségének fenntartásában.

Vonatkozó publikációk:
Fa, JA, Watson, JEM, Leiper, I., Potapov, Evans, Burgess, Molnár, Z., Fernández-Llamazares, Duncan, Wang, Austin, Jonas, Robinson, Malmer, Zander, Jackson, Ellis, Brondizio, Garnett (2020): Importance of Indigenous Peoples’ lands for the conservation of intact forest landscapes. Frontiers in Ecology and the Environment 18(3), 135-140.
Garnett, S.T., Burgess, N.D., Fa J.E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Zs., Robinson, C.J., Watson, J.E.M., Zander, K.K. et al. (2018): A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature Sustainability 1: 369–374.
O’Bryan CJ, Garnett, ST, Fa, JE, Leiper, I., Rehbein, J, Fernández-Llamazares, Á, Jackson, MV, Jonas, HD, Brondizio, ES, Burgess, ND, Robinson, CJ, Zander, KK, Molnár, Z, Venter, O, Watson, JEM (2021): The importance of indigenous peoples’ lands for the conservation of terrestrial mammals. Conservation Biology, 35: 1002-1008.
Seebens, H., Niamir, A., Essl, F., Garnett, S.T., Kumagai, J.A., Molnár, Zs., Saeedis, H., Meyerson, L.A. (2024): Biological invasions on Indigenous peoples’ lands. Nature Sustainability (nyomdában) https://doi.org/10.1038/s41893-024-01361-3

A kutatás az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divízió kutatási programjának részeként, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az RRF-2.3.1-21-2022-00006 számú projekt támogatásával valósult meg.