Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Megalakult az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divíziója

Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) vezetésével a közelmúltban alakult meg az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium (EBNL) Invázióbiológiai Divíziója. A részt vevő szakemberek fő küldetése, hogy felmérjék az inváziós fajok általi fenyegetettség mértékét, a probléma kezelésére egy egységes ökológiai keretrendszert dolgozzanak ki, és a tudományos eredményekre támaszkodva hatékony gyakorlati javaslatokat fogalmazzanak meg a döntéshozók számára az invázió elleni védekezési stratégiák kidolgozásához. A projekt további konzorciumi tagjai a Pécsi Tudományegyetem (PTE), az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont (ATK), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) és az ELKH Állatorvostudományi Kutatóintézet (ÁTKI).

A Föld növény- és állatvilága évmilliók alatt fejlődött ki. A populációkat óceánok, hegyláncok, tengerek és folyók választották el egymástól, így minden kontinensnek, és ezen belül az egyes különböző léptékű földrajzi egységeknek sajátos, az adott területre jellemző biodiverzitása alakulhatott ki. Történelme során az emberiség – különösen a nagy földrajzi felfedezések korától kezdve – tömegesen telepített át szándékosan vagy hurcolt be véletlenül növény- és állatfajokat olyan területekre, ahol azok eredetileg nem voltak őshonosak. Az elmúlt évtizedekben a globalizációval vált különösen nagymértékűvé az idegenhonos fajok valamilyen gazdasági célú betelepítése, illetve a szállítással, közlekedéssel vagy a turizmus során történő véletlen behurcolása. Ezeknek a fajoknak egy része – kiszabadulva az emberi ellenőrzés alól – új élőhelyén spontán terjedésbe kezd az őshonos flóra és fauna kárára. Az új fajok megjelenésével az eredeti közösségek tagjainak ökológiai kapcsolatrendszere átrendeződik, és e változások következtében a természetes ökoszisztémák összetétele és működése megsérül, számos őshonos faj visszaszorul vagy kipusztul.

Már a 19. században megjelentek szakcikkek például a behurcolt növények kivadulásáról, a probléma a 20-21. századra azonban olyan mértékűvé vált, hogy egy új tudományterület – az invázióbiológia, inváziós ökológia – foglalkozik ezekkel a kérdésekkel.

A cikk folytatása a kapcsolódó linken olvasható.

Cikk forrása:

elkh.org

A kutatás az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divízió kutatási programjának részeként, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az RRF-2.3.1-21-2022-00006 számú projekt támogatásával valósult meg.