Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

SEEN Hungary 2024 – Citizen Science Konferencia és Workshop

2024. januárjában a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Evolúciós Ökológia Kutatócsoportja életre hívta a hazai természetvédelmi és ökológiai témájú közösségi tudományos projektek hálózatát. A január 18-19-én Tatán rendezett SEEN, azaz Social Engagement in Ecology Network Konferencia elsődleges célul azt tűzte ki, hogy élő kapcsolatot teremtsen a hazai közösségi tudományos projektek, illetve a projekteken dolgozó kutatók között.
A közösségi tudomány módszerének lényege, hogy a tudományos folyamat különböző fázisaiba bekapcsolódhatnak civilek is. Olyan esetekben például, amikor az egész országból szeretnének adatokat gyűjteni a kutatók egyes fajok előfordulásáról, a civilek megfigyelései megsokszorozhatják a kutatás hatékonyságát. Ez inváziós fajok esetén különösen fontos lehet, hiszen itt kiemelt jelentőséggel bír, hogy naprakész információval rendelkezzünk a fajok elterjedéséről, tömegességéről.


A SEEN konferencián több olyan közösségi tudományos projekt is bemutatkozott, amely inváziós fajok, például kullancsok, szúnyogok vagy éppen egy borostyánfaj detektálását, monitorozását tűzte ki céljául. Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divíziójából számos kutatócsoport képviseltette magát. A fent említett inváziós kullancsokat és szúnyogokat célzó kutatásokon túl terítékre kerültek a kertekből kiszabaduló idegenhonos növények vagy éppen egy intenzíven terjedő őshonos fajunk, a hód is. Ily módon az invázióbiológiai kutatások jelentős figyelmet kaptak.
A konferencián központi témaként a kutatások bemutatása mellett megjelent a közösségi tudomány, mint társadalmi szempontból is fontos módszer. A civilek bevonása a tudományos folyamatokba lehetőséget teremt az ismeretátadásra, arra hogy felhívjuk a figyelmet a környzetünket érintő ökológiai, egészségügyi és társadalmi problémákra, továbbá hogy növeljük a bizalmat a tudósok, a tudomány felé. Nem utolsósorban segíthet lebontani a tudósok és a társadalom között kialakult, sokak számára áthidalhatatlannak tűnő szakadék felszámolására.

A kutatás az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium Invázióbiológiai Divízió kutatási programjának részeként, a Széchenyi Terv Plusz program keretében az RRF-2.3.1-21-2022-00006 számú projekt támogatásával valósult meg.