Skip to main content
Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium

Erdőökológiai Kutatócsoport

Kutatásaink fókuszában az erdők ökoszisztéma funkcióira és biodiverzitására vonatkozó vizsgálatok állnak. Az erdők szerepe sokrétű, a gazdasági jelentőségük mellett nagy szerepet játszanak az élővilág megőrzésében, a klíma, talaj, a víz védelmében, és az emberek rekreációs tevékenységében. A Pilis Üzemmód és Pilis Lék kísérleteinkben különböző erdészeti beavatkozások termőhelyre, felújulásra és különböző élőlénycsoportok összetételére gyakorolt hatását vizsgáljuk. A vizsgálat célja, hogy tudományos hátteret nyújtson a faanyagtermelés ökológialag minél fenntarthatóbb megvalósításához. A kísérleti rendszereinkben külön vizsgáljuk, hogy az erdészeti kezelések milyen mértékben befolyásolják az inváziós fajok megjelenését és terjedését az erdei életközösségekben. Emellett összehasonlító vizsgálatokat végzünk különböző erdőkezelési üzemmódok (örökerdő és vágásos üzemmód, természetvédelmi célú erdőkezelés) életközösségekre és az inváziós fajok tömegességére gyakorolt hatásairól.

erdookologia

Partnerek